අප තුලින් ව්ශ්වය කරා අසිරිමත් ගමනක් 2අපි අපගේ දෑනුම හුවමාරු කරන විට මතක තබාගතයුතු වෑදගත් කරුන වන්නේ විද්යාවෙන් සෑම විටම කරනුයේ අපගේ පන්ච ඉන්ද්රියයන්ට ගොචර වන දෑ තේරුම් ගෑනීම පිනිස ගණිතමය ආකෘති තනාගෑනීම විනා ඒවා සෑම විටම සර්ව සම්පූර්ණ සත්ය ලෙස සෑලකිය යුතු නෑතයි යන්නය.
පදාර්ථ භෞතික විද්යාව.... මෙය කුමක් ගෑන පහදයිද? අප පාසෑල් යන අවදියේදි උගත් පරමාණු, ඒවා තෑනී ඈති ප්රෝටෝන, නියුට්රෝන, ඉලෙක්ට්රෝන ගෑන ඔබට හොදින් මතක ඈත. නමුත් ඔබ කවදාත් ඒ අවදියෙදි මෙවා සෑබෑවින්ම මෙසේ පෑහෑදිලි කරන්නේ කෙසේදෑයි කියා සිතුවාද? අපට එම කරුනු එසේ ඉගෙනීම පිනිස බොහෝ දෙනෙක් මහත් ප්රයත්නයන් අතීතයේදි ගන්නා ලදි.මෙතන් පටන් ඉදිරි ලිපි තුලින් ඔවුන්ගේ කෑප කිරීම් සහ ලබා දුන් ප්රිථිපල පිලිබදව කතා කරමු.

අප තුලින් ව්ශ්වය කරා අසිරිමත් ගමනක්


මිනිසාගේ පරිනාමය පුරාම දෑකිය හෑකි මූලිකම ගෑටලුවක් වන්නේ "අප කුමකින් තෑනී ඈද්ද" යන්න්යි බොහොමයක් ආගම් දර්ශන මේ සදහා දාර්ශනික පිලිතුරු ලබා දුන් අතර විද්යාවේ දියුනුවත් සමග බොහො පර්යේශනද මේ සම්බන්දයෙන් කෙරින. 20 සියවසේ උදාව, මේ ගෑටලුවට පිලිතුරු දීමට සමත් වු කාල පරිච්චේදයකි.

රදර්ෆර්ඩ්ගේ පර්යේශන අපගේ අන්ශු ගෑන තිබූ දෑනුම පුලුල් කල අතර ඒ සමග වේගයෙන් දියුනු වූ පදාර්ථ භෞතික විද්යාව, අපගේ පදාර්ථ පිලිබදවූ දෑනුමේ සීමා මායීම් බිද දමමින් වඩාත් සන්කීර්න මට්ටමක් කරා අප රෑගෙන යාමට සමත් වී ඈත.ඉදිරියේ පල කිරීමට අපේක්ශා කරන ලිපි මාලාවක් තුලින් අපි මේ ගෑන තවදුරටත් කතා කරමු.

෴ අපේ දැක්ම ෴


"සින්හලෙන් භෞතික විද්‍යාව" වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිලිගනිමු ! අපගේ ප්‍රධාන අරමුන භෞතික විද්‍යාව අපේ භාෂාවෙන් පැහදිලි කර දීමයි. ඉදිරියෙදි මෙම වෙබ් අඩවිය තුලින් අප භෞතික විද්‍යාවේ විවිධ මතෘකා ඔස්සේ ලිපි පලකරනු ඇත.